W ramach pobytu w Dune Beach Resort mają Państwo zapewnione:

  • nocleg w luksusowym apartamencie,
  • opcjonalnie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane,
  • niespodzianka dla najmłodszych Gości,
  • bezpłatny dostęp do strefy Wellness
    (kryty basen, jacuzzi, sucha sauna, brodzik dla dzieci, sala fitness) - 90 minut dziennie/os.,
  • bezpłatne wypożyczenie leżaków na plażę,
  • bezpłatne wypożyczenie kijków do Nordic Walking,
  • bezpłatny internet Wi-Fi,
  • opłata za sprzątanie końcowe apartamentu.

KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW DUNE BEACH RESORT SP. Z O.O.

§1

ZASADY OGÓLNE

1. Voucher uprawnia do skorzystania ze świadczeń, na które został wystawiony.
a) Voucher Kwotowy – określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi obiektu.
b) Voucher Pobytowy – określa zasady pobytu dla określonej ilości osób w określonym zakresie usług, do wykorzystania w określonym terminie.
2. Każdy Voucher posiada swój unikalny numer, który należy podać przy rezerwacji pokoju.
3. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez recepcję Dune Beach Resort.
4. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna dysponująca Voucherem i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownikiem jest uprawniona osoba do korzystania z Vouchera na obowiązujących go zasadach i promocjach określonych według numeru Vouchera.
6. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
7. Voucher może być realizowany wyłącznie w Dune Beach Resort.
8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
9. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść
i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
10. Dune Beach Resort zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez obiekt, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

§2
WAŻNOŚĆ VOUCHERA

1. Voucher jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu, chyba że wystawca określi inaczej. Data ważności jest każdorazowo wskazana
na Voucherze.
2. Data ważności Voucherów w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużona, wyłącznie na podstawie pisemnego (także mailowego) potwierdzenia możliwości przedłużenia przez obiekt.
3. Dune Beach Resort nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
4. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami. Nie mogą być realizowane w okresach świątecznych oraz podczas ofert specjalnych.

§3
ZASADY KORZYSTANIA

1.
Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
2. Przy realizacji Vouchera Kwotowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi
jest niższa niż wartość Vouchera.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką
lub kartą płatniczą w recepcji obiektu przy wymeldowaniu.
4. Aby zarezerwować pobyt w ramach Vouchera Pobytowego należy zadzwonić do obiektu lub napisać e-mail na adres recepcja@dunebeachresort.com, a na początku rozmowy/e-mail podać numer Vouchera.
5. W przypadku niewykorzystania lub odwołania rezerwacji później niż na 90 dni przed datą przyjazdu, Voucher uznaje się jako zrealizowany.
6. Dune Beach Resort ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
a) Upłynął termin ważności Vouchera.
b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
c) Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu.
d) Obłożenie danego terminu w Dune Beach Resort jest wysokie lub jest brak wolnych pokoi.
e) Nastąpiło złamanie, któregokolwiek z wcześniejszych podpunktów.
7. Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści, zasadach i numerze identyfikacyjnym na Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Dune Beach Resort adres e-mail: recepcja@dunebeachresort.com w przeciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę.